تاريخ : جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ | 0:1 | نویسنده : (((محمد ، سرباز کوروش)))

یوتاب در لغت به معنی درخشنده و بیمانند است. از یوتاب به عنوان یکی از سردارن زن ایرانی نام برده اند. یوتاب خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است وی در نبرد با اسکندر گجستک همراه آریو برزن فرماندهی بخشی از ارتش هخامنشیان را بر عهده داشته است  و پا به پای برادر خویش تا اخرین نفس جنگید و کشته شد. او در کوههای بختیاری در تنگه ی دربند پارس در سال ۳۶۶ قبل از میلاد راه را بر اسکندر بست ولی یک ایرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد.و اینجا بود که این دو خواهر و برادر دلیرانه در راه وطن جنگیدن و کشته شدن تا نشان دهند که:

در کشوری که نتوان مردانه زیست،مردانه مردن زندگیست...

و نام خود را بر دل شهیدان راه این کشور گنجاندن. آریو برزن و یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاویدان از خود بر جای گذاشتند.


سرباز نوشت۱: البته سوسانو جوووووووووووووون  از این قوی تر بوده ها!

هه!  • ایران